TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00006-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A projekt tartalmának bemutatása

Az Építtető Nyírmihálydi Község Önkormányzata az „Átalányáras vállalkozási szerződés a Nyírmihálydi Község Önkormányzata által a 4363 Nyírmihálydi, Zrínyi u. 7. sz. alatti Egészségház felújítása tárgyában TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00006 számú projekt kivitelezési munkáira 2018. január 24.-én Vállalkozási Szerződést kötött az StyloÉpGép Kft-vel. A kivitelezési munkákat az StyloÉpGép Kft., mint fővállalkozó 2018. február 1-én megkezdte. A Vállalkozási Szerződésben és annak módosításaiban szereplő munkák 2019. május 31-én hiánymentesen befejeződtek.

A szerződés kelte: 2018. január 24.
Szerződéses összeg: nettó 38.466.697,-+27% ÁFA
Módosított szerződéses összeg: nettó 44.206.453,-Ft+ 27% ÁFA
Módosított szerződéses összeg: 48.380.913,-Ft+ 27% ÁFA = 61 443 759
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.
Határidő: 2018. május 31.
Módosított határidő: 2019. június 30.
Szerződés módosítás:
1. számú módosítás: 2018. május 02.
2. számú módosítás: 2018. december 28.
3. számú módosítás: 2019. április 11.
A munkák megkezdésének időpontja: 2018. február 01.
A munkák befejezésének időpontja: 2019. május 31.

Építtető és Műszaki ellenőr 2019. május 31-én a kivitelezési munkákat, valamint a benyújtott megvalósulási és minősítési dokumentációt megvizsgáltak, melyet rendben találtak. „A kivitelezés költsége a közbeszerzés során lefolytatott nyertes ajánlat alapján az eredetileg tervezett 48 278 396,- forintról 55 567 863,- forintra , majd a ráemelési kérelem, elbírálását követően 61 443 759,-forint összegre változott. A Kedvezményezett támogatási kérelmében a TOP-4.1.1-15-ben eredményességi keretbe tartozó, „Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás száma” 2 db, valamint nem eredményességi keretbe tartozó „Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság” 2275 személy és „Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma” 1 db indikátorra tett vállalást.