Az Építtető Nyírmihálydi Község Önkormányzata az „Átalányáras vállalkozási szerződés a Nyírmihálydi Község Önkormányzata Nyírmihálydi, Postakör út 2. sz. alatti Nyírmihálydi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése tárgyában TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00025 számú projekt kivitelezési munkáira 2018. június 5-én Vállalkozási Szerződést kötött az S PLUSZ L Kft-vel. A kivitelezési munkákat az S PLUSZ L Kft., mint fővállalkozó 2018. június 13-án megkezdte és október 15. napjára a kivitelező 100%-os teljesítést ért el, mely során elkészült a tervezett létesítmény minden munkafolyamata.

Így elkészült:

A műszaki Ellenőri megállapította, hogy a kivitelező az építési munkák végzése során a vonatkozó jogszabályok és építési előírások betartása mellett a kivitelezési munkákat I. osztályú minőségben végezte el. A kivitelezés megfelelő ütemben haladt, mely során a 100%-os teljesítés feltételei határidőre megvalósultak. A Vállalkozási Szerződésben szereplő munkák 2018. október 15-én hiánymentesen befejeződtek. Az Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: azüvegházhatású gázok becsült éves csökkenése a felújítást követően csökkent. A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség a felújítást követően szintén csökkent. Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energiafelhasználás szintén csökkent. Az energetikai megtakarítások a tervezetthez képest is javultak, a végleges energetikaitanúsítvány értelmében.